لیکوئید (تولید محدود)


یک نقش ، یک فرش ، یک مالک... ، اثری خاص و شاهکاری هنری ، فرش ابریشم نمای لیکوئید !!

فرش های لیکوئید برای اولین بار در ایران و بصورت کاملا انحصاری ، توسط هنرمندان بهار نقش طراحی و تولید میشوند. نکته بسیار مهم اینکه از هر طرح ، فقط و فقط یک عدد طراحی و تولید گردیده و شما عزیزان با خریداری آن ، علاوه بر دریافت شناسنامه نفیس حق مالکیت اثر ، تنها مالک آن اثر لوکس خواهید بود که هیچ نمونه دیگری از آن در هیچ جایی وجود نخواهد داشت.


دسته‌بندی